Uitboezeming bij gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging onzer geliefde ouders Joannes Henricus Schmier en Elizabeth Sebilla Smits, gevierd te Leyden den 14 february 1844. z.p. 8º: 11 p.

1844, 14 februari Gedicht ondertekend: J.B.H. Schmier, ook uit naam mijner broeder en zusters. Zinspelingen op het gouden huwelijksfeest van de grootouders, nu ruim een jaar geleden, op de negen kinderen van wie er één getrouwd is (Betje met Karel); ook de dichter zelf heeft trouwplannen met Bertha.

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 10546 Categorieën: , ,

Download Catalog