Tafelzangen ter gelegenheid van het vriendenfeest gehouden ter eere van den heer Pieter Wijbrandi en mejuffrouw Fokeltje Feenstra, den 9den october 1850. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1850. 8º: 22 p.

1850, 9 oktober Anonieme gedichten. Zinspelingen op de verloving en het komende huwelijk, op de koophandel, op de lijmziederij.

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 10574 Categorieën: , ,

Download Catalog