Tafelzangen ter gelegenheid van het vriendenfeest gehouden ter eere van den heer Pieter Wijbrandi en mejuffrouw Fokeltje Feenstra, den 9den october 1850. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1850. 8º: 22 p.

SKU: 10574

 49,05 ( 45,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 10574 Categories: ,
Product type: Manuscripts