Bontekoe, Cornelis

History of Food & Drink, History of Medicine, 1679 | Tractaat van het excellenste kruyd thee (…) benevens een kort discours op het leven, de siekte en de dood, mitsgaders op de medicijne van dese tijd. 2e druk, vermeerdert (…) I Van de coffi II Van de chocolate. Mitsgaders van een apologie van den autheur tegens sijne lasteraars. ‘s-Gravenhage, Hagen, 1679.

 817,50 ( 750,00 ex. btw)

In stock

Product type: Books

 

This book was held by at least two major collectors of texts on the history of pharmacology: E. Grendel (1899-1986) and J.M.H. Van de Sande (1916-2010). The Grendel family practiced pharmacy in Gouda dating back to the 18th century; a majority of E. Grendel’s book collection is now held by the National Pharmaceutical Museum in Gouda. Books belonging to the Dutch pharmacist J.M.H. van de Sande form the Collectie van de Sande at the University of Utrecht.