THOMASSEN A THUESSINK— Brief van E.J. Thomassen a Thuessink, d.d. Groningen 1-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.

M13515

Incl. BTW  43,60

Excl. BTW  40,00

Artikelnummer: 49614 Categorieën: , ,

Download Catalog