Lans, M.J.A.

Theology 1905 | Het leven van pater Bernard, priester van de congregatie des allerheiligsten verlossers doctor in de godgeleerdheid door M.J.A. Lans, vierde druk met eenige portretten, Amsterdam Van Langenhuysen, 543 pp.

 43,60 ( 40,00 ex. btw)

In stock

SKU: 7815 Category: Tag:
Abebooks category: Books
Period Made: 1900-1950
Product type: Books