'---

Stukken en Bijlagen betreffende een nog aanhangig militair proces tegen jhr. M. Salvador. 1e Aflevering, Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [gebonden met:] Aanklagt en geregtelyke instructie tegen mr. C.J. Enschedé, werkzaam aan de griffie der Arrondissements-Regtbank te Haarlem. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Brief aan jhr. B. van Merlen s.s.t.t. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850. [en met:] Militaire arrestatie van een burger te Haarlem op 10 Julij 1850. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1850. [en

 163,50 ( 150,00 ex. btw)

In stock

SKU: 54030 Category:
Product type: Manuscripts

 

Knuttel 29144, 29145, 29146. Salvador had in 1849 in de Haarlemse societeit Trou moet blijcken de 2e luitenant J.T. van Dorp beledigd door hem o.a. laf en een 'sodomieter' te noemen. Salvador werd hiervoor veroordeeld, maar ging in beroep bij het Hoog Militair Gerechtshof. C.J. Enschedé had Salvador in 1850 geprobeerd de societeit uit te slaan met de woorden 'Mijnheer gij hoort hier niet'. Enschedé werd, na een aanklacht van Salvador, vrijgesproken. In de brief aan Van Merlen betoogt Salvador dat hij gesteld is op zijn eer als militair. De laatste brochure betreft een verwijt aan luitenant-kolonel B. van Merlen betreffende een door Van Merlen gepleegde vervalsing van een bewijsbriefje voor de dragonder Johannes van Gameren, iets waar Salvador achter was gekomen.