---

Sententien by den Hove van Hollant ghearresteert jegens Henricus Slatius, ghewesene predicant tot Bleyswijck, Jan Blansaert, Abraham Blansaert ende Willem Parthy, over haerluyder grouwelijcke ende moordadige conspiratie jegens den persoon van (…) den heere Prince van Orangien (…) ghepronuncieert ende gheexecuteert in ’s Graven-Haghe den 5-5-1623. Gravenhage, v. Wouw, 1623.

4°, blanco omslag, (39) pag. C2037

Knuttel 3453. Henricus Slatius (1585-1623) geboren te Oosterland in Duiveland, gewezen predikant te Bleiswijk was in 1619 verbannen en was gaan wonen in Antwerpen. Daar leidde hij een drukkerij waar Remonstrantse publicaties werden gedrukt. Met Pasen 1622 was hij, ondanks zijn verbanning, weer in de Nederlanden gekomen en preekte in verboden vergaderingen. Via Adriaan van Dijck, gewezen secretaris van Bleiswijk, heeft hij te Gouda een boekje laten drukken ‘Klaer-lichtende fackel’. De drukkosten, ca. F 100, waren door Van Dijck betaald. De tekst van dit boekje was ‘vol valsche lasteringen’ tegen Prins Maurits. Er volgde overleg met Willem van Oldenbarnevelt heer van Stoutenburg, met de zwager van Van Dijck, Cornelis Gerritsz en met Jan Blansaert en er werd een plan beraamd om Prins Maurits te vermoorden. Slatius werd na ontdekking veroordeeld tot de doodstraf en het boekje ‘Claer-lichtende fackel’ werd ‘ghelacereert’. Jan en Abraham Blansaert, saaiwerkers uit Leiden en Willem Jansz Parthye, geboren te Keny in Utrecht, ook saaiwerker te Leiden, kregen eveneens de doodstraf.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…