---

Sententie by mijn heeren bailliu, burgermeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegeven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlingen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.

4°, zonder omslag, (2)+5 pag. C2173

De Bie/Loosjes V pag 714-721 (Leeuwius); Knuttel 4074. De predikanten Petrus Nieurode (ook Nienrode en Van Nyenroode) en Jacob Leuwius ( ook Leeuwius) hadden in 1628 onrust veroorzaakt o.a. over de benoeming van een vijfde predikant in Rotterdam. Gedeputeerden van de Z.H. Synode waren tevergeefs naar Rotterdam gekomen om de zaak te sussen. Het stadsbestuur greep nu in en verbood vier predikanten en vier ouderlingen om te preken of kerkelijke diensten te verrichten. Dit betrof de predikanten Van Nyenroode, Leeuwius, Benjamin Rijswijck en Henricus Alutarius en de ouderlingen Dominicus Bouwens, Jacob Nic. Duyn, Cornelis Gillisz en Reynier van Driel. Leeuwius (1595-1646) was een strijdlustig contra-remonstrant, die al eerder tegen het stadsbestuur had geageerd, o.a. betreffende het nieuwe beeld van Erasmus. In 1631 kregen de vier predikanten allen een andere standplaats. Handhaving in Rotterdam bleek niet meer mogelijk.

Incl. BTW  245,25

Excl. BTW  225,00

Artikelnummer: 54784 Categorieën: , ,

Download Catalog