Doesburg, Johannes

[Rotterdam, 1704] Des levens kortheid, en des menschen ydelheid. Voorgestelt en toegepast op den 20 April 1704. Uit Psalm 29. Vers 6. By gelegenheid van het droevig en haastig overlijden van den Eerwaarden Heer Ludolphus de With. In zijn leven zeer getrouw Dienaar Jesu Christi, in zijn Gemeynte tot Rotterdam. Overleden den 16 April 1704. By Reinier van Doesburg, Tot Rotterdam, 1704, 58 pp.

SKU: ZZ90352-21

Johannis Doesburg was een leraar in de Gereformeerde gemeente te Rotterdam die op 12 juni 1711 is overleden. Dit zou zijn handschrift kunnen zijn. Aan de binnenzijde van de papieren kaft staan gecalligrafeerde letters, schrijfoefeningen.

 87,20 ( 80,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: ZZ90352-21 Categories: , Tag:
Product type: Books
Period Made: 1700-1750