Immerzeel, J.

Revolt Belgium 1830 | Hollands Leeuw ontwaakt. Tafereelen en Herinneringen uit de dagen van den Belgischen Opstand in 1830. Opgedragen aan de Verdedigers van ‘t Vaderland. ‘De liefde tot het Vaderland kent geene perken; overal, waar dezelve bestaat, verrigt zij wonderen.’ Graaf De Ségur. Te ‘s Gravenhage, bij J. Immerzeel, Jun. 1831, 490 pp.

SKU: 67588

In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren valt te lezen dat Immerzeel, die grotendeels als schrijver wordt opgevoerd, een meesterstuk heeft verricht: “In den vorm van meestal verdichte brieven, door en aan verdichte Hollandsche personen geschreven, levert hij een geheel, beginnende met de dagteekening van 13 Sept. 1830 en eindigende met die van 14 Aug. 1831, dat den ganschen jammerlijken opstand, vrij goed aaneengeschakeld, doorloopt, en ons van het begin tot het einde, met klimmende belangstelling, bezig houdt.”.

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 67588 Categories: , Tag:
Abebooks category: Books
Period Made: 1800-1850
Product type: Books