[Vroesen, Willebrort?]

Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam, die tegens de regeering ontstaan is, mitsgaders van het geen omtrent de persoonen van eenige voorname regenten aldaar voorgevallen is, zedert de maand junij 1672, tot de publicatie van het placaat van amnestie van dato 27-9-1672 (…) beschreeven door iemand die van gemelde muiterij kennis gehad heeft. Z. pl., 1785.

 245,25 ( 225,00 ex. btw)

In stock

SKU: 55483 Categories: ,
Product type: Books

 

Verhaal over de orangistische opstand te Rotterdam in 1672. Toegeschreven aan Willibrort Vroesen of Vroenen (STCN). Bijgebonden 15 pagina's uit de Nederl. Jaarboeken voor 1690 betr. het Costerman-oproer te Rotterdam.