Rare, Illustrated, Crime, Protestant, 1724-1725 | Collection of 12 pamphlets, illustrated, on the tumult of Thorn in Poland (murder of 7 December 1724 of former mayor G. Rösner). Three original drawings about the murder of Ds H.J.Hahn in Dresden in 1726.

 5.450,00 ( 5.000,00 ex. btw)

In stock

 

The binding contains:

1) Getrouw en naauwkeurig verhaal van ‘t schrikkelijk Treurspel onlangs uytgevoert tot Thorn in Pools Pruissen door het overleg en aanstoken der Jezuiten,… Waar agter is gevoegt het tractaat van vrede den 3 May 1660 tusschen den Koning en de Republicq van Polen ten eenre en de Koning en ‘t Rijk van Sweeden, ter andere zijde, tot Olivia geslooten. Amsterdam, Joh. de Ruyter, 1725. Met portret, gevouwen kaart en 5 gravures. (Knuttel 16642, 80, 24 pp.).
2)Omstandig verhaal van ‘t plunderen der Jesuite Kerk binnen de stad Thoorn, als mede de wreede sententie die daarop is gevelt,… (Amsterdam) 1725. Den twede druk veel vermeerdert. (Kn. 16641, (8), 36 pp.).
3)Wieruszewski, Petrus Casimirus: De Inwyings Predicatie van de St. Marienkerke te Thorn, Gedaan den 8 December 1724. Amsterdam, Matthys Neuman, 1725. (Kn. 16652, (8), 14 pp.).
4) Lauwerkrans, gevlogten om het hoofd der Godzalige Martelaren, door de woede der Jesuiten omgebragt binnen Thoorn, den 7den van Wintermaand, 1724. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, (1725). (Kn. 16648, 24 pp.).
5) Aanspraak aan de Protestante Mogentheden, Tot bescherming van hunne onderdrukte Geloofsgenoten in Polen, En de ellendige Ingezetenen der Stad Thoorn. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, (1725). (Kn. 16649, 24 pp.).
6) De Jesuiten en verdere Roomse Geestelyken, In hun eigen aard en wezen ontdekt, en ten toon gesteld op het Toornse Moordschavot. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, (1725). (Kn. 16650, 24 pp.).
7) Uitlegging vande Plaat, genaamt: Het Toneel van ‘t schrikkelijk Treurspel, Uitgevoert door de Jesuiten tot Thoorn, op den 7 December 1724. Utrecht, 1725. Met 1 gevouwen gravure. (not in Kn., (8) pp.).
8) Agt Afbeeldingen van het bloedigh Treurspel, vertoont binnen Thoorn op 7 December 1724. 8 gravures.
9) Uitgelezene Aanmerkingen over het Thornse Bloedbad of Bedenkingen over het schrikkelyke gevolgen van ‘t onderdrukken der Protestanten in Polen, In twee Zamenspraken verhandeld tuszen Theophilus en Philometor. Amsterdam, Johannes van Leeuwen, 1725. (not in Kn., 16 pp.).
10) De Onschuldige Bloetdruypende Voetstappen Op de eerste aankomste van de Hr. Johann: Gottfried Rösner, gewesene hoogloflyke President Burgemeester der Stad Thorn. (Op den 7. December 1724… Onthalst,) in het Ryk der Dooden En deszelfs aanmerkelyke t’Samenspraak met Doctr. Martin Luther… Amsterdam, J. de Ruyter, 1725. (Kn. 16645, 24 pp.).
11) Nieuw Aangekomen en Noodig Vervolg Tot de in het Ryk der Dooden… Amsterdam, J. de Ruyter, 1725. (Kn. 16646, 22 pp.).
12) De Derde Afzending Van de, in het Ryk der Dooden… Amsterdam, J. de Ruyter, 1725. (Kn. 16647, 22 pp.).
13) Drie afbeeldingen vertonende het vermoorden van magister Herman Joachim Hahn, te Dresden 21 mei 1726… 2. Het lyk van Hahn. 3. De grootte van het mes, waermede Hahn doorstoken wiert. 3 originele tekeningen, waarvan 1 gevouwen.

This collection was first offered by antiquarian Fred. Muller in his catalogue ‘Essai d’une bibliographie Neerlando-Russe’ published in 1859 (no. 343).