'---

[Antique games, 1701] Praktyk der hedendaagze valsche kaart- en dopjens speelders, waar in vertoond werd met wat zinistre streeken deze valsche speelders zich behelpen om andere lieden van hun geld te berooven […] In twee deeltjens behelzende het eerste het speelen met de kaart en ‘t tweede het speelen met de dopjens en riem. 3e druk, 2 delen in één band, Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1701.

SKU: 53921

Buisman 1833; Kleerkoper/Van Stockum pag. 279. De eerste druk van dit zeldzame boekje dateerde uit 1677 (adv. J.C. ten Hoorn in Amsterdamsche Courant 13-10-1677). De tweede druk, bij Jan ten Hoorn, verscheen in 1691. Deze derde druk is de enige die in de STCN wordt genoemd (één exemplaar: K.B.). Behalve het valsspelen met kaarten, dat vooral in herbergen plaats vindt, behandelt de onbekende auteur (hij tekent het ‘Aan den leezer’ met N.N.) ook het recent aangevangen spel met drie ‘ronde zilvere holle bolletjes of dopjes, hebbende de gedaante als een half doorgebrokene okkernoot’ waar met een of twee ronde bolletjes van kurk mee gespeelt wordt. De derde variant van valsspelen geschiedt met een leren riem die rond wordt opgewonden en waarin een ijzeren priempje wordt gestoken. De omstanders moeten dan gokken of dit priempje bij loswinden van de riem los is of vast aan de riem zit. De laatste twee methoden komen vooral in trekschuiten voor. Het boek is oorspronkelijk Nederlands en bevat kostelijke verhalen hoe reizigers in Hollandse steden en onderweg bedrogen worden. Enkele verhalen zijn gedateerd (1673,1676). Aan het slot een aantal een aantal praktische ‘lessen hoe men zich voor het valsch speelen zal konnen wachten’.

 2.180,00 ( 2.000,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 53921 Categories: , Tag:
Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books