Milton, John; Jacobus van Zanten (vert.)

Paradys verlooren. Heldendicht in tien boeken. Vertaald uit het Engels. Haarlem, Geertruyd van Kessel, 1728.

SKU: 9040

De eerste Nederlandse vertaling van Miltons beroemde epos ‘Paradise Lost’, dat gaat over de zondeval van de eerste mensen (eerste druk 1667, tweede herziene uitgave 1674). Spectatorschrijver Addison meende dat dit epos de ‘Ilias’ van Homerus en de ‘Aeneis’ van Vergilius naar de kroon stak. W.A.P. Smit noemt het werk het absolute hoogtepunt van het Renaissancistisch-klassisistische epos, niet alleen in Engeland, maar in geheel West-Europa. Van Zanten (Leiden 1658 – Haarlem 1750) was arts en later tevens doopsgezind leraar in Haarlem. Behalve deze Milton-vertaling (in rijmloze verzen net als het origineel, wat volgens Scherpbier een bijzondere prestatie was voor een dilettant, en een groot waagstuk tevens, in een land waar een gedicht pas een gedicht was als het rijmde) heeft hij praktisch geen poëzie gepubliceerd. Wel is een aantal gedichten en vertalingen uit het Frans , Latijn, Engels en Italiaans in handschrift bewaard gebleven, evenals het manuscript van ‘Paradys verlooren’. Het dichtwerk is opgedragen aan de Haarlemse regent Willem Six (Haarlem 1692 – Florence 1757). Voor elk van de tien boeken staat een korte, wél berijmde inhoudsopgave van Van Zantens plaatsgenoot, de dichter Pieter Langendijk. Was Langendijk degene, op wiens aansporing Van Zanten enkele jaren nadat hij zijn vertaalarbeid had voltooid tot publicatie was overgegaan, Willem Six had hem, zo blijkt uit de opdracht, voortdurend aangemoedigd om de vertaling te voltooien. Enkele jaren later moest Six het land uit vluchten wegens het grote sodomieschandaal van 1731. Vandaar ook zijn overlijden in Florence.

 430,55 ( 395,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 9040 Categories: ,
Product type: Books