[Signatory: Brender à Brandis, G.].

Pamphlet: Vryheid. Gelykheid. Broederschap. De Provisioneele Representanten van het Volk van Amsterdam, adverteeren by deezen hunne Medeburgers, dat zy, overeenkomstig het 2e Hoofdstuk eerste Art: van het Reglement ter verkiezing van de Municipaliteit deezer Stad, vyf Leden, tot het daar by omschreven Committé hebben benoemd, en gecommitteerd de Burgers […].

Proclamation of the ‘Provisional Representatives of the People of Amsterdam’, in which they announce the election and institution of a new municipal government.
Issued in Amsterdam on the 11th of April, 1795. Dutch. Mentioned are: Hendrik Ravakes, Christoffel Reinhard Samuel toe Laer, Jacob van Halmael, Johannes de Bruine, Daniel Bleecker, Adriaan van Maurik en Arend Hendrik van Gelder.
Amsterdam: Dronsberg, Pieter Hendrik, 1795.

H 405 x w 320 mm, in-plano, one sheet.
Good condition. Discolouration and creasing along the edges, horizontal and vertical centre creases.
PAM047

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Artikelnummer: 63658 Categorieën: , ,

Download Catalog