[Signatory: Rollant, C.].

Pamphlet: Untitled. Alsoo tot kennisse vanden Hove van Hollandt gecomen es, dat op Sondach den veerthienden deses inden avont voor het Logement vanden Heer Ambassadeur vanden Groot-Vorst van Moscovien alhier in ’s Graven-Haghe residerende, groote tumulte ontstaen ende Insolentien gepleecht sijn […].

Ordinance against rioteers around the embassy of Russia in The Hague. Issued in The Hague on the 20th of April, 1647. Dutch.
‘s-Gravenhage: Wouw (I), Hillebrant Jacobsz van (widow and heirs), 1647.

H 385 x w 295 mm, in-plano, one sheet.
Good condition. Minor discolouration along top edge of sheet. Handwritten on verso side in ink in bottom left corner: ‘Publicatie van t’ Hoff van Holl. 20 April 1647.’

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00