[Signatory: Veer, de Anthoni].

[Pamphlet, Publicatie, The Hague/Den Haag] Placaat over de verkoop van vruchten buiten Holland/ Sale of fruit outside of the The Hague area, 1 p., published 1704.

Announcement of order of the municipal authority of the town The Hague regarding the sale of fruits. In the text: verscheydene baatsoeckende menschenhebben onderstaen met vrughten niet alleen aen de overzyde vande Maaze / maar ook selfs buyten Holland gewasse / te komen staen op de Markt voor de binnevrughten gerodoneert aende zuytzyde vande Princegrast (Prinsengracht) alhier / tusschen de Groenmarkt ende de Breestraet/ waerd door dan de goede Luyden sodanige Vrughten ter goedertrouwen voor Inlands-gewas kopende / schandelijk werden bedrogen”. Further: “boete ten behoeve van de Diaconye (Diaconie) Weeshuys (Weeshuis) en Adams-gilde, Bouckhorststraat (Boekhorststraat) en Breestraat”. At the end: De Schevelingse (Scheveningse) vrouwen met eenige vrughten willende voorstaan zullen als van outs daar toe mogen bestaan de plaats voor de Bouckhorstraat / behoudelijk dat sy alleen Binnenvrughten te koop houden / oogh Overmaasse vruchten te koop houdende sullen moeten staan voor de Breestraat / ende met Buytenvrughten alleen op het Speuy (Spui)of de boeten als boven”.

At the end the text: Gedaan ter Kamere van Burgemeesteren van ‘s-Gravenhage den V Septemb. 1704, ende ten selven dage Gepubliceert. On top the coat of arms of The Hague with stork (ooievaar van Den Haag).

Printed in ‘s-Gravenhage by Cornelis van Dyck, Boekdrukker op de Burgwal, by de Luyterse Kerk (Lutherse Kerk) 1704.

De verkopers van de vruchten uit Den Haag mogen staan op de Boekhorststraat, de verkopers van Overmaasse vruchten moeten staan op de Breestraat en de verkopers van vruchten buiten deze gebieden op het Spui.

 

 

H 400 x W 320 mm. Some crease at the edges, paper a bit browned. On the verso in ink: Placaat tegen het plaatsen vade buijte vrughten no 10.

Incl. BTW  181,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: PR120403 Categorieën: , , Tag:

Download Catalog

Andere suggesties…