Signatory: Beaumont, Simon van.

Pamphlet. Placaet, De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt […] Doen te weten: Dat Wy naer.voorgaende deliberatie ten dienste ende bevorderinge van de gemeyne Landts finantie/ goedtgevonden ende verstaen hebben/ dat het 45 en 46 Art. van de particuliere ordonnantie op de Wynen/ soo ende in voegen de selve den 21 January 1688 zijn gedresseert ende gearresteert/ ende hier naer van woorde te woorde staen geinfereert […].

SKU: 65627

h 280 x b 235 mm, in-1o, one sheet.
Fair condition. Pamphlet has been trimmed all along the edges and mounted on a green sheet of cardboard, measuring h 295 x 245 mm. Notable vertical crease, which has a rip in the upper part. Horizontal crease in bottom part of sheet. Minor discolouration along the two creases and in upper left corner. Transparent tape on verso side in bottom edge, which has been partially ripped off, resulting in some damage to the green mount board.
Pamphlet contains a decorative capital ‘D’. Staten van Holland en West-Friesland, wijnvergunning, wine license, herbergiers, innkeepers. Pam102

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 65627 Category:
Product type: Manuscripts
Period Made: 1650-1700