Jacobus Taurinus

Pamphlet. Na-Sporingh/ Hoe ende in vvat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Oangien, Hoogh-loffelijcker memorie, De Bescherminghe deser Landen heeft aenghenomen, Om de Neder-landtsche Belijdenisse/als in allen deelen met Godts woordt accorderende/te mainteneren: En t’Gevoelen der Contra-Romonstranten, in’t stuck vande Predestinatie met den aencleven vandien, als Schrift-Matigh over al in te voeren. 1617, 15 pp.

SKU: 65044

h 197 x b 154 mm, 15 26 pages.
Fair condition. Decorative hard cover. Knuttel 2466.

 103,55 ( 95,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 65044 Categories: ,
Product type: Manuscripts
Period Made: 1650-1700