[Taurinus, Jacob]

Pamphlet. Na-Sporing/ Hoe, ende in vvat manieren De Door-luchtighe, ende Hoogh-ghebooren Vorst, De Prince van Orangien, Hoogh-losselijcker memorie, De bescherminghe deser Landen, heeft aengenomen, om de Neder-landtsche Belijdenisse/ als in allen deelen met Gods woordt accordeerende/ te maintenerenen: En t’gevoelen der contra-remonstranten, in’t stuck vande predestinatie met den aencleven vandien, als schrift-matigh over al in te voeren, 1617, 12 pp.

SKU: 65101

h 190 x b 148 mm.
Fair condition. Paper cover. Knuttel 2465.

 81,75 ( 75,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 65101 Category:
Product type: Manuscripts
Period Made: 1600-1650