'---

Pamphlet. Missive geschreven uyt ‘s Graven-Hage, den 4 Junij 1688, over ontdeckte conspiratie tegens Sijn Hoogheyd den heere Prince van Oranje. z. pl., 1688.

 158,05 ( 145,00 ex. btw)

Out of stock

 

Knuttel 13042 (variant). Een zekere Groenvelt, wonende te Osnabruck, is in Den Haag door een onbekende benaderd om de Prins van Oranje om te brengen. Hij kreeg van de onbekende ‘een schafje van een pen, waer in het vergif was, seggende dat het hier mede kon geschieden, sonder eenige perijckel, als hy hier uyt maer een droppel konde brengen in de spijs of in de wyn’. Hij zou daarvoor 110 pistolen ontvangen. Groenvelt kwam echter tot inkeer en lichtte de Prins in. Hij kon de onbekende niet beschrijven, alleen dacht hij dat het een Jesuiet was. Men vermoedde daarom dat Groenvelt de hele zaak had verzonnen, om een ‘vereering’ te kunnen ontvangen. Later is hij in gedrang door een vermomd persoon met een stilet in de rug gestoken, waarna men dacht dat hij wellicht toch de waarheid had verteld. Na genezing van zijn wond heeft de Prins hem ‘rijckelyck’ beloond. Derde variant nu pamflet ‘hoogheyd’ in de titel heeft in plaats van ‘Hoogheijdt’.