Hennebo, Robert

[Pamphlet 1723, drinks, first edition] Rouw-klachten van den heere Jacobus Veenhuysen benevens de lof der jenever, eerste en tweede deel. Amsterdam, voor den autheur, 1723.

12°, sierpapier omslag, 32 pag., geillustreerd met portret van de auteur door Houbraken naar Wandelaar en 2 gravures ‘Dus leeft men naa de dood’ en ‘Utile & Dulce’ met stromende jenever.

[NL] Robert Hennebo (Leiden, ca. 1685 – Amsterdam, 29 juni 1737) was een Noord-Nederlandse dichter, toneelspeler, speculant en herbergier. Gedicht bij het door Houbraken gemaakte gravure:

Zie ROBERT HENNEBO door Kunst verbeeldt naar ’t leven,
Wiens byzyn ieder een vermaak en vreugt kan geeven:
Maar blinkt zyn blyde geest in ’t smaaklyck aangezigt,
Die straalt noch beter door in boertig maatgedicht.

De lof der jeneever werd meerdere keren herdrukt, dit is de eerste druk.

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: 50948 Categorieën: , ,

Download Catalog

Extra informatie

Abebooks

Period Made