Wachtendorp, Casparus

Oude Hollandsche geschiedenissen ofte, Corte Rym-Kronyck verdeelt in XIII boecken. ‘s-Gravenhage, A. Tongerloo etc., 1648.

4°, geheel perkamenten band uit de tijd, ongepagineerd. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina en 44 gravures in de tekst. NNBW II, 1084; De Wind 486; niet in Haitsma Mulier/v.d. Lem. De blind geboren Casparus Wachtendorp (gestorven 1700) was predikant te Deurne, Nieuwpoort, Oudewater, Breda en Gouda. In 1645 publiceerde hij in dichtvorm zijn ‘Oude Hollandsche geschiedenissen’ welk boek in 1648 een tweede en laatste druk beleefde. De Wind zegt over het boek: ‘Het werk is eene beknopte geschiedenis van Holland, in verzen, naar den trant van Cats, doch zonder waarde. Voor de geschiedenis beduidt het boek volstrekt niets’. In 1646 publiceerde Wachtendorp nog ‘Begin der heiligen historien of oudtheydt der werelt’. Het hier aangeboden werk bevat twee voorreden van de auteur aan de lezer, een drempelgedicht van Joh.P. Muller van Hoornbach en het colophon vermeld: Tot Rotterdam, Gedruckt by Thomas Dircksz Cel-Born 1647. Het werk bevat 32 portretten van graven en hertogen en 12 historieprenten.

Incl. BTW  490,50

Excl. BTW  450,00

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…