Fargue, J.T. la

[Oranje Nassau, Willem I, 1740] Geslacht-schetsse, beschrijvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau. ‘s-Gravenhage 1740, 432 pp. TOGETHER WITH Den kreekel in t vizier of den opdragtmaeker beschaemd (…), ‘s-Gravenhage 1741, 184 pp.

SKU: BB10063

Fargue, Jean Thomas la (‘s-Gravenhage, (1700?) – ‘s-Gravenhage, 4 maart 1774 of kort daarvoor). La Fargue stamde uit een hugenotenfamilie. Hij kende diverse talen en heeft vermoedelijk de Latijnse school bezocht, maar van verdere studie is geen sprake geweest. Van een door hem uitgeoefend beroep is niets bekend en hij verkeerde altijd in financiële moeilijkheden. Slechts een tweetal jaren (1732-1734) was hij notaris, maar verder voorzag hij in zijn onderhoud door het publiceren van vertalingen, ‘historiële dichtwerken’ en pamfletten. Hij rekende zich tot de Oranje-partij, maar was niet kritiekloos, zodat hij op zijn Geslacht-schetsse toch nog werd aangevallen van orangistische zijde en hem ook na de verheffing van Willem IV tot stadhouder geen betrekking ten deel viel. Merkwaardig is een lacune in zijn publicistische activiteit van 1746-1751. In de daarop volgende Witten-oorlog werd La Fargue zowel van staatse als van orangistische kant verweten enkel om geldelijk gewin te schrijven.

 545,00 ( 500,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: BB10063 Categories: , , ,
Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books