Blomhert, J. / E.A. v. Doorgeest

[Dutch history 1742] De geschiedenissen van het vereenigde Nederlandt zedert haer eerste opkomst tot op deese onse dagen. Hoe ‘t zelve verlost (…) is door wonderen van Gods voorzienigheit onder ‘t bestuur der Princen van Oranje en Nassauw. 3e- druk, Utrecht / Amsterdam, Van Paddenburg / Rotterdam, 1742. (84)+430+(15) pag. Geheel leer. [gebonden met:] E.A. van Doorgeest, Een kort verhaal van eenige merkwaardige geschiedenissen in Holland (…) Schermer, Graft, Schermerhorn en De Rijp. Amsterdam, K. de Wit, 1744. 11

 648,55 ( 595,00 ex. btw)

In stock

SKU: 42076 Categories: ,
Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books