Openbare vrijwillige vereeniging. Eenige gasten zijn van meening op zaterdag den 25 junij … zich te vereenigen … ten huize van een aanstaand jong paar, zijnde een hecht en sterk jongman, Vries van geboorte … zijnde boekhandelaar en uitgever van Betsy Perk, Onze Roeping, en eene lieve ferme jonge dochter luisterende naar de naam van Sophie en daarmede gedoopt te Dordrecht … welke zal te aanvaarden zijn op donderdag 7 july … [Betr. huwelijk Joh. Ijkema en Sophie … te Delft.].

 59,95 ( 55,00 ex. btw)

In stock

SKU: 10638 Categories: ,
Product type: Manuscripts