[Naamregister 1736]

Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden, voor den jare 1736, te Amsterdam by Gerrit Bos 1736, 48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Jan van Beyeren 1736, 108 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 164 pp.

SKU: 66914

With naamen van de heeren leden der Regeeringe In de provincie van Gelderland, enz. enz.; De ridderschap des Quartiers van Veluwen, Leenhoven van de Graaflykheid van Zeeland, etc.

 54,50 ( 50,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 66914 Category:
Product type: Books