[Naamregister 1739]

Naem-register van alle de heeren leden der regeering in de Provintien van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overyssel, Groningen en Ommelanden, alsmede Drenthe, voor den jare 1739, te Amsterdam by Gerrit Bos 1739, 48 pp. TOGETHER WITH Naamregister der leeden en steeden (..) staten van Holland en West-Vrieslandt, te Alkmaar gedrukt by Jan van Beyeren 1739, 108 pp. TOGETHER WITH Naamen van de Regeeringe der zes stemmende steden van Zeeland, 168 pp.

SKU: 66915

With naamen van de heeren leden der Regeeringe In de provincie van Gelderland, enz. enz.; De ridderschap des Quartiers van Veluwen, Leenhoven van de Graaflykheid van Zeeland, etc.

 54,50 ( 50,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 66915 Category:
Product type: Books