'---

Missive van de Staaten van Vriesland tot aanwending der efficacieuse middelen ter ontdekking van den schryver der valsche brief in de Zuidhollandsche Courant van 1 Juli, of om tegen de courantier te procedeeren, d.d. 24-7-1782.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

SKU: 55659 Categories: , ,
Product type: Manuscripts

 

Betreft een brief, zogenaamd geschreven op 26-6-1782 op 's lands oorlogsschip De Jason, op de rede van Vlissingen. Men had een Engels schip willen aanvallen, maar schout bij nacht Van Kruynen zou dit verboden hebben. Volgens de Staten van Friesland alles onwaar.