Engelberts Gerrits, Gerrit

Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held. 2e druk. Amsterdam, G. Portielje, 1833.

8°: 7 [1] 40 [4] pp. Met een portret van Goose Morre tegenover de titelpagina, op de steen gezet door C.C.A. Last naar een tekening van Haatje Pieters Oosterhuis en gedrukt door steendrukkerij Desguerrois en Co. Achterin twee pagina’s gelithografeerde muziek van Everardus Jansen met woorden van F.R. te Den Haag, toegewijd aan den gekwetsten Krijgsheld en Nederlandsch Soldaat Goose Morre. Origineel omslag. Lit.: Marres-Schretlen, ‘De lithografie’, in: De techniek van de Nederlandse boekillustratie in de 19e eeuw (Amstelveen 1995); Marres-Schretlen, Ontstaan en opkomst van de lithografie in Nederland’, in: De Boekenwereld 15 (1998) 1

Liefdadigheidsuitgave, waarvan de opbrengst bestemd was voor de soldaat Goose Morre die eind 1832 bij de verdediging van de citadel van Antwerpen tegen het Franse leger zo ernstig gewond werd, dat Franse artsen zijn linkerhand en rechterarm moesten afzetten. Gerrit Engelberts Gerrits, die Morres lotgevallen beschreef, was in die tijd schoolhouder in Amsterdam. Last (1808 – 1876) wordt beschouwd als een van de beste lithografen van de negentiende eeuw; hij heeft zeer vele boekillustraties geleverd. Een goede naam had ook de Belgische steendrukker Desguerrois die zich in 1827 in Amsterdam had gevestigd. Pas toen buitenlandse firma’s eind jaren 20 naar Nederland kwamen, werden hier kwalitatief goede litho’s geproduceerd.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 7432 Categorieën: , ,

Download Catalog