Manuscript Natural History 1875 | Letter by ornithologist and ichtyologist Hermann Schlegel (1804-1884) to zoologist Henri Milne Edwards, dated Leiden 1875, 3 pp.

SKU: 48321

Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden werd in 1820 bij koninklijk besluit opgericht als ‘s Rijks Museum van Natuurlijke Historie (RMNH). Het ontstond uit een samenvoeging van bestaande collecties op initiatief van Coenraad Jacob Temminck, die het museum vooral zag als een onderzoeksinstituut. Er was dan ook een relatie met de Universiteit Leiden. De bij het ontstaan reeds aanzienlijke collectie werd gedurende de volgende 150 jaar nog sterk uitgebreid, voornamelijk door aanwinsten uit regelmatige buitenlandse expedities en door verkrijging van particuliere verzamelingen, vaak ook uit erfenissen. In 1878 werd door afsplitsing het zelfstandige Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie (RGM) gevormd. In 1990 kwamen het RMNH en het RGM weer bijeen en fuseerden tot Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM). In 1995 werd het NNM verzelfstandigd als “Stichting Nationaal Natuurhistorisch Museum”, waarna in 1998 de naam “Naturalis” werd aangenomen.

 98,10 ( 90,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 48321 Category: