Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen

Maandelykse naam-lyst, van alle de overledene menschen, zo onder als booven de twaalf-jaaren, met de daagen, woonplaatsen, en waar dezelve zyn begraaven; benevens die, der perzoonen welke zig, zo in de gereformeerde kerk, als op het stadhuis, binnen de stad Haarlem, en vrydom van dien, in den huwelykenstaat hebben laaten bevestigen; als meede het getal der geboorne kinderen; waar agter gevoegd is een lyst, van alle de huysen, obligatien en andere vaste goederen, welke binnen Haarlem in publiecqu

SKU: 65500

 119,90 ( 110,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 65500 Categories: , ,
Product type: Books