Burg, Hermanus van den

[Literature 1716, complete with all prints] Schriftuurlijke klinkdichten op bijbelgeschiedenissen, de koningen van Juda en Israël, benevens Salomons Prediker. Leiden, Is. Severinus, 1716, [12] 360 [4] pp.

SKU: 7221

Hermanus van den Burg (Amsterdam 1682- Amsterdam1752) leefde van zijn pen. Zijn oeuvre is bijzonder gevarieerd: van deze bijbelse sonnetten, alle 156 voorzien van een pagina commentaar, tot blijspelen als ‘De gehorende schout’ (1712), en van het satirisch tijdschrift ‘De Amsterdamsche Argus’ (1718-1722) tot een ‘Verzameling van uitgesprokene zinspreuken en zinnebeeldige prentvercieringen’ (1743) met 840 afbeeldingen. De Blauw komt in zijn bibliografie van Van den Burg tot zo’n honderd nummers. L0405

 430,55 ( 395,00 ex. btw)

In stock

 

Period Made: 1700-1750
Product type: Books