Long, I. le / J.B. Schupp

Economics, Populist Orations, J.B. Schupp, 1716 | Konst om geldt te winnen, als meede J.B. Schuppius konst om ryk te werden. By deeze geldtgebrekkelyke tyden seer nut en dienstig. Het eerste beschreven en ‘t laaste uyt het Hoogduytsch vertaalt door I. le Long. Amsterdam, A. v. Damme en J. Ratelband, 1717.

SKU: 42282

[NL] Convoluut van vijf zeldzame boekjes op het gebied van economie en literatuur voor het volk. Het eerste werk van Isaac le Long (1683-1762, historieschrijver en bibliograaf, zoon van een handelsman, auteur van de “Boekzaal der Nederduytsche Bijbels”) beschrijft de bedrijvigheid van allerlei ambachten en beroepen: muntmeester, drukker, boekhandelaar, bakker, wijnhandel, bouwmeester, scheepsbouwer, wagenmaker etc.3 andere uit het Duits vertaalde werken van Johannes Balthazar Schuppius (1610-1661), theoloog en professor geschiedenis en retorica te Marburg.

 1.853,00 ( 1.700,00 ex. btw)

In stock