Luzac, Elie; Jacques Accarias de Sérionne

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen Staat; de toeneemende vermeerdering van deszelfs koophandel en scheepvaart; de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval strekken; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren, en tot hunnen voorigen bloei brengen. Leiden, M. Cyfveer, 1801, tweede uitgave, [4 delen]

SKU: 8946

Hollands rijkdom’ kan worden beschouwd als de eerste volledige handelsgeschiedenis van Nederland. Daartoe werd het oorspronkelijke werk, ‘La richesse de la Hollande’ (1778) van De Sérionne, merkelijk veranderd, vermeerderd, en van verscheiden misslagen gezuiverd, aldus het voorbericht. De omvang van de Nederlandse uitgave is met zijn ruim 2400 pagina’s dan ook meer dan driemaal die van de Franse Elie Luzac (Noordwijk 1721 – Leiden 1799) was een veelzijdig geleerde, die naast zijn werkzaamheden als uitgever, drukker, boekverkoper en jurist belangrijke theoretische werken heeft geschreven op politiek, juridisch en economisch gebied, waarbij hij politiek conservatisme – hij was een aanhanger van het stadhouderlijk bewind – paarde aan zeer vooruitstrevende ideeën op politiek-economisch gebied.

 408,75 ( 375,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8946 Categories: ,
Product type: Books