Engelberts Gerrits, Gerrit

[History The Netherlands 1835] Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis der Nederlanden. 3e verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam, G. Portielje, 1835. [2 delen]

8°: [vol. 1:] 12, 285 [3] pp.; [vol. 2:] [2] 16, 266 pp. Twee gegraveerde titelpagina’s met vignetten door W. Nieuwhoff naar J. Steyn en in elk deel 5 platen door Philip Velijn naar Jacob Smies. Karton. L0775

De eerste druk van deze voor de jeugd bestemde vaderlandse geschiedenis was verschenen in 1825. Het werk bleek een succes; er is in het onderwijs zeer veel gebruik van gemaakt. Engelberts Gerrits heeft het voor de derde druk uitgebreid met een aantal hoofdstukken waarin de Belgische opstand, de heldendaad van Van Speyk en de Tiendaagse veldtocht uitvoerig worden behandeld. Voorin een lijst van intekenaren (10 pp.)

Incl. BTW  103,55

Excl. BTW  95,00

Download Catalog