Kok, Jurriaan.

[History The Hague] Rede gehouden door J. Jurriaan Kok, op donderdag 23 november 1905, voor de leden van de Haagschen gemeenteraad, daartoe uitgenoodigd door de besturen van: De Verfraaiings-commissie, Pulchri Studio, Die Haghe, afdeeling ’s-Gravenhage van de maatschappij tot bevordering der bouwkunst, den Haagschen kunstkring, vereeniging voor handel, nijverheid en gemeentebelangen, vereeniging tot bevordering van het vreemdelingen-verkeer, ter bespreking van het voorstel van B. en W. in zake de demping van den Hofvijver. Typ. F. J. Belinfante voorh. A. D. Schinkel, ‘s- Gravenhage, 11 pp.

 65,40 ( 60,00 ex. btw)

In stock

Product type: Books
Period Made: 1900-1950