Booij, C. e.a.

Het arbitraal vonnis inzake ‘Arona’ contra L. Brienen, als antwoord op de brochure van het onvindbare comité ‘ter behartiging van het recht en ter bestrijding van den zwendel’, welk comité naar men zegt bestaat uit den Heer ? Leendert Brienen, Regentesseplein 27, directeur van de H.A.C.O. (Handels-, Assurantie- en Crediet Onderneming) [‘s-Gravenhage 1929].

Origineel bedrukt omslag, 25 pag. C1299

Leendert Brienen was van ca. 1923 tot 1928 directeur of directeur/eigenaar van de Onderlinge Verzekerings Bank ‘Arona’ te ‘s-Gravenhage. Er ontstonden financiele moeilijkheden, hij droeg het directeurschap over aan B. Bruinink en eiste ca. F7000,- betaling. In een arrest van het Haagse Gerechtshof dd. 29-11-1928 werd Arona veroordeeld tot betaling. Daarna werd toch besloten tot een arbitrale uitspraak (arbiters: L.J. Cammel, C. Booij en L.J.H. van Zon). Deze uitspraak luidde dat men niets schuldig was aan Brienen maar dat Brienen F19000,- schuldig was aan Arona. Daarop publiceerde Brienen een ‘schunnige brochure’ tegen Bruinink en de commissarissen van Arona (W.J. Wubben, J.H. Frommé, A.W. Notterman en P.G. van Rijn). Daarop antwoordt Booij e.a. in deze brochure. Toegevoegd: Vlugschrift no. 1,2 en 3, drie brochures van 4 en 1 pagina elk, dd. 1929, die opnieuw de zaak Brienen versus Arona betreffen, tevens het wangedrag van een vroeger personeelslid van Arona: H. Stikkelorum, een zekere H.A. Kooman, hoofdredakteur van de ‘Vraagbank’, ‘een blad vol misleiding’ en over mr. J.A. Roseveldt, de ‘beruchte oud Utrechtse advocaat’.

Incl. BTW  163,50

Excl. BTW  150,00

Artikelnummer: 52833 Categorie:

Download Catalog