RIETSTAP, J.B.

Handboek der wapenkunde. Bevattende: I. De geschiedenis der wapenkunde; II. De practyk der wapenkunde; III. Registers der wapens van den thans bloeijenden Nederlandschen adel, van de staatslieden en veldheeren van Napoleon I, van beroemde personen uit vroeger en later tijd, enz. Amsterdam 1857. Geïll., 522 p, Tweede uitgave.

Titeluitgave. Inhoudelijk geheel gelijk aan de eerste druk uit 1857, slechts voorzien van een andere titelpagina.

Het eerste grotere Nederlandstalige heraldische handboek, na dat van Th. de Rouck (1645). Basiswerk voor de heraldische terminologie (de afd. II van het boek). Eerste druk van dit regelmatig herdrukte werk.

Incl. BTW  49,05

Excl. BTW  45,00

Artikelnummer: 2169 Categorieën: ,

Download Catalog