[Manuscript Maarssen]

[Manuscript Maarssen] HAER, VAN DER ‘Genealogie Van der Haer’, tekst op de rug van een in half leer gebonden manuscript van 66 p., folio, met afschriften van acten betreffende de familie Van der Haer. Bijgebonden twee eigentijdse globale inhoudsopgaven en een acte van notaris Ludolph Adriaan de With te Utrecht, dd 29-3-1702, 2 p., met diens handtekening en opgeplakt zegel, waarin deze verklaart de oude stukken nauwkeurig te hebben gekopieerd.

Voorts een verklaring van het gerecht van Utrecht, dd 6-4-1702, ook getekend en gezegeld, dat L.A. de With een betrouwbaar notaris is. De oude acten zijn overgenomen in fraai handschrift uit 1702 en de aanhangende zegels zijn professioneel overgetekend, gekleurd en zeer gedetailleerd weergegeven. Fraai manuscript. De volgende acten zijn afgeschreven:
a) Huwelijkscontract tussen Loef van der Haer (zoon van Johan van der Haer) en Petronella van Schalkwijk (dochter van Jacob van Schalkwijk), o.a. betr. 10 morgen land te Maarssen, dd 14.. (onleesbaar op origineel);
b). huwelijkscontract tussen Jan van der Haer (zegelt met 3 ruiten) en Adriana van Zwieten (dochter van Simon Frederik van Zwieten), o.a. betr. tienden en land te Alendorp, Woerden, Polanen en het huis Puttenstein te Utrecht, huis te Schoonhoven, land te Willingen, dd 18-8-1434, met transfix 20-3-1451. Getuige o.a. Loef van der Haer.
c) huwelijkscontract tussen Johan Woutman en Marije van der Haer, dochter van Johan van der Haer en jkvr. Adriaen, dd Onse Vrouwendag 1460 ;
d). uitspraak van arbiters tussen Beatrijs Goeyers en Jan van der Haer, over de erfenis van jonkvrouw Steven, dochter van Beatrix en huisvrouw van Jan van der Haer, dd Onse Vrouwendag 1461.
e) groepje acten deels overgenomen in andere acten, deels als transfix:
1. Acte 1418 waarbij Gijsbrecht Boekell van der Haer en zijn vrouw Lijsbeth het huis Putenstein aan de Neude te Utrecht, waar zij wonen, op voorwaarden vermaken aan Jan van der Haer, zoon van Johan Jansz van der Haer en Benedicte Jacob Sloyers dochter
2. acte 1449: Jan van der Haer en zijn vrouw Adriaena dragen dit huis over aan Jan Sloyer ten behoeve van Simon Frederik van Zwieten ;
3. acte 1462: Jan van der Haer en zijn vrouw Adraena dragen dit huis over aan Jan Woudman (gehuwd met Maria, dochter van Jan van der Haer en Adriaena). Adriaena erfde het huis van haar vader Simon Frederik van Zwieten. Jan van der Haer en Adriaena mogen hier op bepaalde voorwaarden blijven wonen ;
4. acte 1472: Jan van der Haer en Adriaena verklaren dat Jan Woudman de hypotheek op het huis, die Johan van der Haer t.b.v. zijn dochter Lijsbeth gevestigd had, heeft afgelost;
5. acte 1506 waarin dit alles werd overgeschreven;
f) transport waarbij Ghijsbert van der Haer, Loefs zoon en zijn vrouw Lijsbeth de erfenis van Heylwich, Loefs weduwe van der Haer, overgeeft aan zijn zusters Peternelle en Cornelia van der Haer, dd zaterdag na H. Cruysdag 1492 ;
g) boedelscheiding tussen Nelle, Loefs weduwe van der Haer, Loef haar zoon en Celie haar dochter, weduwe van Hugo van Aemstel, enerzijds en Jan van der Haer, haar andere zoon, anderzijds, dd St. Jacobsavond 1462 (de boedel was al in 1427 te Maarssen ;verstorven
h) huwelijkse voorwaarden tussen Gerrit van Culenborch Hubertsz en Elsabee van der Haer, dochter van Margriet, weduwe van Loef van der Haer, dd 1522 ;
i) erflossing en belening van 5 m. land in Blockhoven onder Schalkwijk, van Loef van der Haer, aan Cornelis Willemsz en Geertruit zijn vrouw, met transfix, dd 29-1-1582 en 6-2-1582.

In aantekeningen van Van Spaen, overgeschreven door Snouckaert van Schauburg (Hoge Raad van Adel Van Spaen 182 en Snouckaert 1834) worden de meeste van bovenstaande personen genoemd, echter met veel minder bijzonderheden.

B10031

Incl. BTW  2071,00

Excl. BTW  1.900,00

Verkocht