Lossius, Kaspar Friedrich

Gumal en Lina, eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd; inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. 4e druk. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Van Vliet en Van der Hey, 1822. [3 delen]

SKU: 8922

De Duitse predikant, pedagoog en schrijver Lossius (1753 – 1817) gebruikte in ‘Gumal und Lina’ (1795-1800) de literaire vorm van de robinsonade om de jeugd vertrouwd te maken met de godsdienst. In het driedelige avonturenverhaal dat zich afspeelt in Afrika worden achtereenvolgens het bestaan van een hogere macht, de waarheid van het christendom en de voornaamste waarheden van het christelijk geloof behandeld. Van dit buitengewoon populaire boek verscheen in 1854 in Duitsland de tiende druk; de hier aangeboden vierde Nederlandse druk zou in 1832 gevolgd worden door een vijfde en in 1856 door een zesde druk. Kruseman kon dan ook in zijn boekenoverzicht voor 1850-1859 constateren: ‘Gumal en Lina’ blijven, als vroeger, bij elk nieuw jong geslacht in de mode.

 136,25 ( 125,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 8922 Categories: ,
Product type: Books