[Burmania, Eduard Marius van]

Geographisch woordenboek, behelsende een uytvoerige beschrijving van de Friesche dorpen, buurten, edele en eygenerfde staten onder deselve resorterende, benevens derzelver successive bewoonders, midsgaders van beroemde mannen aldaar geboren […]. Leeuwarden: A. Ferwerda, 1749.

SKU: 15058

Aardrijkskundig woordenboek met Friese topografische namen, naar men aanneemt samengesteld door de Friese oudheidkundige Van Burmania (1700 – 1789), die ook de auteur zou zijn van de bundel lijkdichten “Frisia nobilis” uit 1755. Achterin het boekje een fondslijst van Ferwerda van 3 pp. R0199

 119,90 ( 110,00 ex. btw)

Out of stock

 

SKU: 15058 Categories: ,
Product type: Books