Helmers, Jan Fredrik

Gedichten. 3e druk. Rotterdam, J. Immerzeel jr., 1822. [2 van 3 delen in één band]

8º: pi 8 (-pi1, blanco, pi2 + 2pi1) A-L 8, gepag.: [2] 12 [2] 222 pp.; pi 4 A-O 8 (-O8), gepag.: 8, 222 pp. Twee identieke gegraveerde titelpagina’s met vignet door J.C.B[endorp]. Half leer, alleen eerste twee delen, goed exemplaar. Lit.: Van Hattum, Jan Frederik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger (Amsterdam 1996) p.101 en 164 Dongelmans 221008 en 221231a; Van Hattum 31 en 32; Saalmink I, p. 819

Helmers verzamelde gedichten waren voor het eerst in twee delen uitgegeven in 1809, in 1816 volgde een nieuwe (titel)uitgave, geen tweede druk zoals de Franse titelpagina suggereerde. Deze derde druk van 1822 (het derde, hier ontbrekende deel verscheen in 1823) is dus feitelijk een tweede druk, aangevuld met drie in 1815 afzonderlijk verschenen werken: ‘Socrates’, ‘Nalezing’ en ‘Hulde, toegebragt aan de nagedachtenis van Jan Fredrik Helmers’. Ook de eerste druk van 1809-1810 had bijna uit drie delen bestaan, maar de Franse censuur in de persoon van de Nederlander C.A. van Ray verijdelde dat plan. Steen des aanstoots moet blijkens dagboekaantekeningen van Willem de Clercq uit 1811 un poeme sur la grandeur de la Hollande zijn geweest.

Incl. BTW  52,32

Excl. BTW  48,00

Artikelnummer: 8292 Categorieën: , ,

Download Catalog