Feestlied ter gelegenheid der zevenvijftigste verjaring van onzen waarden en zeer geachten leermeester … Joseph Fastré, op den twee en twintigsten juny 1841. z.p. 4º: [2] p.

SKU: 10538

 49,05 ( 45,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 10538 Categories: ,
Product type: Manuscripts