Broeckhoff, Johan Pieter

[Emblemata, 1770] Dicht- en zedekundige zinnebeelden en bespiegelingen. Amsterdam, Pieter Jan Entrop,1770, [WITH 36 pp additional poems by Pieter Jan Entrop] Amsterdam, [42]+408+[4]+[36] pp.

 490,50 ( 450,00 ex. btw)

In stock

SKU: 7175 Categories: ,
Product type: Books
Period Made: 1700-1750
Abebooks category: Books

 

4°: * 4 (*1 pi1) 2* 4 (2*3 *4,*5) 3*-4* 4 5* 2 A-3E 4 3F 2; A-B 4; pi 2 A-B 4. Johan Pieter Broeckhoff werd geboren – wanneer is niet bekend – in het Duitse Keken, een plaats tussen Zevenaar en Kleef, bekwaamde zich in Amsterdam in de handel en vestigde zich daarna als koopman in Emmerik. Hij was een neef van uitgever Pieter Jan Entrop. De Zinnebeelden en Bespiegelingen zijn, zo schrijft Broekhoff in de voorrede, niet in een keer, maar bij gedeelten uitgekomen. Gaandeweg heeft hij op advies van vrienden niet langer één dichtmaat gehanteerd, maar is daarin gaan variëren; ook heeft hij contrasterende onderwerpen naast elkaar gezet en hij betreurt dat hij zo niet van begin af aan heeft gewerkt. De plaatjes van Philips en Ottens waren eerder gebruikt voor het ‘Groot Natuur- en Zedekundig Wereldtoneel of Woordenboek van Egiptische, Grieksche en Romeinsche Zinnebeelden’, vertaald door H.K. Poot. Ze zijn wel opnieuw gegraveerd. Aan het werk gaan drempelverzen vooraf van Philippus Henricus Otterbeinius, Bernardus de Bosch, A.H.A.Z., J.W. de J., J.D. Nuscke, F.I. Schreuder. en P.J. Entrop. Pieter Jan Entrop was een boek- en kunsthandelaar in Amsterdam en werd dichter met dichtwerken die vanaf 1763 werden gepubliceerd.