---

Een waerachtich verhael van het ontdecken des aenslachs op de stadt Geneve ende het landt van Berne, voorgenomen by den heer Loijs de Combousier du Tarrail ende sijnen knecht La Bastide, beyde daer over ter doodt ghebracht. Amsterdam, M. Colijn, 1609.

4°, zonder omslag, (12) pag. C2475

Knuttel 1632. Louis de Comboursier, markies van Terrail (? – 1609) was een Franse edelman en militair die uit de gratie raakte en het land ontvluchtte naar de Nederlanden. Daar trad hij in Spaanse dienst en werkte als expert op het gebied van springmijnen bij de belegeringen van Bergen op Zoom, Bredevoort en Sluis. Na een bedevaart werd hij weer toegelaten tot het Franse hof, maar in 1606 stak hij een andere edelman onder de ogen van de koning dood en moest opnieuw vluchten. Na enige tijd trad hij in dienst van de hertog van Savoye die plannen had Geneve in te nemen. Een explosieven-expert kwam daarbij goed van pas. Samen met ingenieur La Bastide trok hij naar Geneve, maar werd onderweg herkend door een soldaat die in Nederland had gediend. Beiden werden gevangen genomen en bekenden hun plannen op de pijnbank. De Franse koning die van de bekentenis hoorde zei dat een executie van Du Terrail hem niet onaangenaam zou zijn. De rechters oordeelden dat een aanslag op een stad in vredestijd een halszaak was en op 16-4-1609 werd La Bastide opgehangen en Du Terrail onthoofd.

Incl. BTW  190,75

Excl. BTW  175,00

Artikelnummer: 55061 Categorieën: , ,

Download Catalog