Someren, Reijer Hendrik van

De St Elizabeths nacht, Ao 1421. Dichtstuk in drie zangen. Utrecht, L.E. Bosch en Zoon, 1841.

8º: 8, 116 pp., met een gelithografeerde plaat en een uitslaande, handgekleurde oude kaart van den Grooten of Zuidhollandschen waard vóór de St Elizabeths nacht 1421 (26 x 50 cm). Oorspronkelijk half linnen. Van Harderwyk Rz, Levensberigt van Reyer Hendrik van Someren, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1851

Van Someren (Rotterdam 1787 – Kralingen 1851), aanvankelijk indigo-fabrikant, later burgemeester te Kralingen, was een van de vele kleine dichters uit de eerste helft van de negentiende eeuw die zich vooral in het genootschappencircuit deden gelden. Ook ‘De St Elizabeths nacht’ was al vele malen door de auteur in die kringen voorgedragen voor het tot een uitgave kwam. Onderwerp is die vreeselijke ramp, welke, in den nacht van den 18 op den 19 November van het jaar 1421, een aanzienlijk gedeelte van ons Vaderland dermate trof, dat 72 dorpen onder de woedende golven begraven werden, terwijl 45 derzelve tot op den huidigen dag nooit weder het hoofd boven staken. De opbrengst van zijn dichtstuk had Van Someren bestemd voor de bouw van een protestantse kerk in Kralingen.

Incl. BTW  81,75

Excl. BTW  75,00

Artikelnummer: 18206 Categorieën: , ,

Download Catalog