Veder, W.R.

De omwenteling te Amsterdam in haar voorbereiding en aanvang op 15 en 16 november [1813], extract uit Gedenkboek 1813, 124 pag., geb. ( in fraaie band).

SKU: 25622

Op 8 juli 1810 werd Holland bij het Franse keizerrijk ingelijfd. Het oude bestuur van 1808 werd bij decreet van 25 december 1810 gecontinueerd, zij het dat het verder ging onder verfranste namen. De burgemeester heette voortaan maire, de wethouders adjoints au maire, de vroedschap kreeg de naam van conseillers municipaux en de secretarissen werden voortaan griffiers genoemd. Dit bestuur heeft stand gehouden tot 16 november 1813. In de nacht van 14 op 15 november 1813 vertrokken de Franse troepen uit Amsterdam. Meteen werden door de officieren van de schutterij een 24 tal mensen verzocht om een bestuur te vormen (59). Op 16 november 1813 werd het Provisioneel Bestuur der Stad Amsterdam geïnstalleerd dat aanbleef tot 31 december 1813. Op die dag werden de leden van het definitieve stadsbestuur door soeverein vorst Willem I benoemd.

 16,35 ( 15,00 ex. btw)

In stock

 

SKU: 25622 Categories: , , ,
Product type: Books