Greeven, Willem (vert.); Bayard en Duport

De dochter van den vrek, of De edelmoedige diefstal. Tooneelspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1835.

8°: A-G 8, gepag.: 108 [4] pp. Papieren omslag. Lit.: NNBW IV, 674 Van Aken II, p.284; CBMNL 1672

Van Greeven (1790? – ??) zijn nauwelijks of geen persoonlijke gegevens bekend. Het NNBW neemt aan dat het om dezelfde W. Greeven gaat die op 13-jarige leeftijd een gedicht had bijgedragen aan een bundel lijkzangen op P. Hofstede (Rotterdam 1804) en die in 1811 samen met zijn vriend D. Bax een bundel ‘Dichtoefeningen’ had uitgegeven in eigen beheer. Volgens Frederiks en van den Branden (p.295) is deze Greeven echter op jonge leeftijd overleden. Vanaf 1834 verschijnt in ieder geval een tiental toneelstukken onder die naam, bijna alle vertalingen uit het Frans. Achterin 4 pagina’s met door Van Kesteren uitgegeven boeken, behelzende verscheidene toelichtingen omtrent de oorzaken der gewigtige gebeurtenissen in Europa.

Incl. BTW  27,25

Excl. BTW  25,00

Artikelnummer: 7718 Categorieën: , ,

Download Catalog