Fokke, Simonsz. Arend.

De Amsterdamsche Kermis, In Derzelver Oorsprong, Voortgang En Tegenwoordigen Staat, Beschouwd, In Eene Verhandeling Voorgeleezen In, En Opgedraagen Aan, De Beide Amsterdamsche Departementen De Bataafsche Maatschappij Tot Nut Van ‘T Algemeen. Met Caricatuur Plaaten. Haarlem Francois Bohn 1801, 106 pp. TOGETHER WITH De Moderne Helicon, een Droom, tweede druk, Haarlem Francois Bohn 1802, 140 pp.

Two books in one volume:

1) De Amsterdamsche Kermis, In Derzelver Oorsprong, Voortgang En Tegenwoordigen Staat, Beschouwd, In Eene Verhandeling Voorgeleezen In, En Opgedraagen Aan, De Beide Amsterdamsche Departementen De Bataafsche Maatschappij Tot Nut Van ‘T Algemeen. Met Caricatuur Plaaten. Haarlem Francois Bohn 1801, 106 pp. Complete with the four plates by Veelwaard.

2) De Moderne Helicon, een Droom, tweede druk, waarbij gevoegd is: Apollo, sergeant van de gewapende burgermagt. Voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis, door A. Fokke, Simonsz. Medelid derzelver Maatschappij, enz, met caricatuur plaaten, Haarlem Francois Bohn 1802, 140 pp. De Moderne Helicon complete with the three plates and Apollo also completes with the three plates.

Hardcover with decorated paper (with creases and smudges), page 87 of the second book loose. With ex libris by H. Van der Bijl (1898-1948, conservator aan de U.B. te Amsterdam, schreef o.a. Gesch. v.h. Amst. Studentenleven, 1932; Amsterdam Bezongen, 1947).

In de Amsterdamse kermis verhalen over diverse markante plekken om vertier te zoeken in het Amsterdam van de jaren 1780, zoals de bruisende Plantagebuurt.

In de Moderne Helicon, een droom drijft Fokke de spot met clichématig taalgebruik. De Griekse Gold opent een winkel in poezie.Schrijvers komen van heinde en verre om daar poetische taalgebruik, metafore, bonzende of jagende harten en flesjes met tranen te kopen. Hiermee bekritiseerde Fokke het lage peil van de eigentijdse dichtkunst (in het bijzonder het sentimentalisme). Het werk sloeg zo aan dat het drie herdrukken beleefde en door anderen – onder wie Pieter Gerardus Witsen Geysbeek – werd geïmiteerd.

Fokke schreef zelf een vervolg op de Moderne Helicon waarmee hij de uitwassen van de Bataafse omwenteling van 1795 bekritiseerde:  Apollo, sergeant van de gewapende burgermacht (1798). Apollo is niet helemaal ongeschonden uit de revolutie te voorschijn gekomen. Hij is geen god meer, maar net als ieder ander een burger en lid van de gewapende burgerwacht. Ook zijn poëziemagazijn is anders bevoorraad. Sentimenteel woordgebruik is uit, nu wil men ‘groot goed’, zoals vrijmannen met monsters of reusachtige waterslangen of ‘oude Batavieren’. Dit boek werd door Fokke voorgedragen in 1797 en gepubliceerd in 1802.

Incl. BTW  102,85

Excl. BTW  85,00

Verkocht

Artikelnummer: BB10011 Categorieën: , Tag:

Extra informatie

Abebooks

Period Made

Andere suggesties…